Náš spolek Velký gang    

Praktické rady. Údržba a oprava motocyklu             

 

  

Americká pravidla jízdy ve skupinách:

1. Skupina jezdců
2. Ride Leader (vedoucí jezdec)
3. Tail Gunner (zadní střelec)
4. Noví jezdci
5. Změny jízdního pruhu (A-jednoduchá, B-bloková, C-doplnění odzadu)
6. Nouzové situace
7. Placení mýta
8. Signály rukou

1. Jízda ve skupině

Jezdci ve skupině tvoří formaci ve dvou řadách s vedoucím jezdcem skupiny v čele formace v levé řadě. Vedoucí jezdec tak může vidět celou formaci ve svých zpětných zrcátkách a může sledovat i dojíždějící a předjíždějící auta. Druhý motocykl v pořadí jede v pravé řadě za vedoucím jezdcem s asi sekundovým intervalem. Další jezdci pak zabírají střídavě levé a pravé pozice v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvousekundovou vzdálenost od jezdů před nimi a tedy sekundovou vzdálenost od jezdce diagonálně vpředu. Tento způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování (žádné motocykly nejedou v jednom okamžiku vedle sebe) a zároveň zabraňuje automobilům předjíždět “myškováním” jednotlivé jezdce.

Poslední jezdec - “zadní střelec” může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace.

2) Ride Leader - vedoucí jezdec (obvykle je to Road Captain)

Vedoucí jezdec formace musí vědět, jak je dlouhá jeho skupina a řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice apod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu apod.
Vedoucí jezdec určuje směry jízdy a rozhoduje o zastavení celé skupiny u čerpacích stanic, odpočívadel atd. Musí sledovat stav silnice před skupinou a pokud je skupina vybavena CB spojením, předává pokyny a informace o situaci před a za skupinou jezdcům.

3) Tail Gunner - “zadní střelec”

Zadní jezdec slouží jako prodloužené oko vedoucího jezdce. Sleduje formaci a informuje vedoucího jezdce o jakýchkoliv potencionálních problémech ve formaci. Sleduje další vozidla a informuje vedoucího jezdce (a všechny, kdo mají CB rádio) o nebezpečí jako je napřiklad předjíždějící nákladní vůz, nebezpečný řidič, který se pokouší předjíždět zprava apod. Sleduje odbočovací pruhy a vjíždí do pruhu jako první a “zavírá” tak pruh pro případné předjíždění dalších vozidel, dokud se celá skupina nezařadí do nového pruhu. Na pokyn vedoucího formace mění jako první jízdní pruh a celá skupina má čas na změnu bez rizika náhle předjíždějících vozidel zezadu.

4) Noví jezdci

Pozice nových jezdců ve formaci je velmi důležitá. Noví jezdci (bez zkušeností s jízdou ve formaci) by měli jet co nejvíce vepředu - pokud možno hned za vedoucím formace.

5) Změny jízdních pruhů

Změna jízdního pruhu začíná rádiovou výzvou vedoucího jezdce k zadnímu “střelci”. Zadní jezdec změní jízdní pruh, až když to bezpečnostní situace dovolí a informuje vedoucího jezdce že pruh je volný a zajištěný. V tomto okažiku má vedoucí jezdec tři možnosti:

A) Jednoduchá změna jízdního pruhu
Nejběžnější změna jízdního pruhu formace se používá ve většině případů a začíná zajištěním nového pruhu zadním jezdcem. Vedoucí jezdec zapne svůj ukazatel směru a dává tím na vědomí dalším jezdcům, že se chystá změnit směr. Jakmile jednotliví jezdci vidí signál, zapnou své ukazatele. Potom vedoucí jezdec začne měnit směr jízdy. Další jezdci mění směr tak, jak přejíždějí jezdci před nimi. Důležité je dodržet pravidlo, že žádný jezdec nemění svůj směr jízdy dokud nezačne měnit směr jezdec před ním.

B) Bloková změna směru jízdy
Namísto jednoduché změny směru jízdy se může použít bloková změna směru, která sice vyžaduje trochu opatrnosti a pozornosti ale je velice působivá pro lidi, kteří formaci pozorují. Tento způsob navíc přináší jezdcům krásný pocit spolupráce ve formaci. Popis zní poněkud složitě ale ve skutečnosti je to velice jednoduché.

Jakmile je nový jízdní pruh zajištěn zezadu zadním jezdcem, vedoucí jezdec zapne ukazatel příslušného směru jízdy a informuje tak jezdce ve skupině o chystané změně směru. Jakmile jednotliví jezdci vidí zapnuté směrovky jezdců před nimi, zapnou své ukazatele směru, takže další jezdci za nimi jsou informováni o změně. Vedoucí jezdec zvedne levou ruku. Jezdci za ním zvednou také levou ruku a opakují signál pro jezdce za nimi. Vedoucí jezdec poté místo zvednutí ruky ukáže levou rukou na pruh, do kterého se bude měnit směr jízdy a začne měnit směr do daného pruhu. Všichni jezdci vrátí ruku dolů a začnou měnit směr současně. Tak se celá formace přesune z pruhu do pruhu jako jeden blok.

C) Read Fill-In (Doplnění odzadu)
Tento způsob změny směru se hodí v situacích, kdy v druhém pruhu není dostatečná mezera pro všechny jezdce formace - např. když se skupina chce přesunout z pravého pruhu do prostředního a vozidla v levém pruhu stále najíždějí do mezery.

Jakmile zadní jezdec zajistí nový pruh, vedoucí skupiny (obvykle na pokyn a doporučení zadního jezdce) nechá naplňovat mezeru jezdci zezadu. Pokud skupina nemá rádiové spojení, upaží ruku do vodorovné polohy a horizontálním pohybem “ukazuje” na nový jízdní pruh. Ostatní jezdci opakují jeho signál aby všichni ve skupině věděli o změně a způsobu změny. Poslední jezdec ve skupině přejede do nového pruhu před zadním střelcem, který už v novém pruhu jede. Potom se zařadí další před ním atd až do okamžiku, kdy se zařadí i vedoucí skupiny. Důležité je, aby jezdci zezadu dodržovali maximálně takovou rychlost, aby nezačali v druhém pruhu předjíždět zbytek formace a aby postupně zaplňovali místa v druhém pruhu, jakmile to provoz umožní.

6) Nouzové situace

V naléhavém případě a v nebezpečí je úkolem vedoucího jezdce uspořádat skupinu tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení. Jezdci se mohou zařadit v případě potřeby jeden za druhého s dostatečnými rozestupy. V případě poruchy motocyklu nechte jezdce přejet na kraj silnice ale nezastavujte. U jezdce s poruchou se zastaví zadní jezdec a zbytek formace jede s vedoucím jezdcem tak daleko, kde se dá bezpečně zastavit s celou skupinou bez ohrožení ostatních řidičů.

7) Placení mýta

Vedoucí skupiny by v případě jízdy v oblastech, kde se vybírá dálniční nebo silniční mýto, měl mít vybrané peníze od jezdců ve skupině předem a zaplatí za všechny jezdce ve skupině najednou a obsluha si počítá počet jezdců. Z toho důvodu se doporučuje aby všichni jezdci projížděli jednou brankou. Je užitečné, aby vedoucí skupiny předem věděl, za kolik jezdců platí mýto a nemusel je přepočítávat až u závory.

8 ) Signály rukou

Každý jezdec by měl vždy opakovat signály dávané jezdci před ním, aby informoval i jezdce jedoucí za ním a informace došla až na konec formace pokud možno co nejrychleji. Kromě běžných signálů (odbočení doleva a doprava, zpomalení, zastavení) se používají i tyto signály:

Změna jízdního pruhu v bloku
Vedoucí jezdec zvedne levou ruku. Jezdci za ním zvednou také levou ruku a opakují signál pro jezdce za nimi. Vedoucí jezdec poté místo zvednutí ruky ukáže levou rukou na pruh, do kterého se bude měnit směr jízdy a začne měnit směr do daného pruhu. Všichni jezdci vrátí ruku dolů a začnou měnit směr současně.

Doplnění odzadu
Vedoucí skupiny upaží ruku do vodorovné polohy a horizontálním pohybem “ukazuje” na nový jízdní pruh. Ostatní jezdci opakují jeho signál aby všichni ve skupině věděli o změně a způsobu změny. Poslední jezdec ve skupině přejede do nového pruhu před zadním střelcem, který už v novém pruhu jede. Potom se zařadí další před ním atd až do okamžiku, kdy se zařadí i vedoucí skupiny.

Změna jízdy místo dvou řad do jedné řady
Pokud to vyžaduje situace (zúžení silnice, nebezpečné vzdušné víry od projíždějících kamionů, osoby ve vozovce...), může vedoucí skupiny dát pokyn pro změnu jízdy místo “cik-cak” ve dvou řadách na jízdu za sebou. Vedoucí jezdec zvedne levou ruku a zvedne jen jeden prst a dává tak pokyn jezdcům pro zařazení za sebe.

Změna z jedné řady na dvě
Pokud není jízda v jedné řadě potřeba a situace dovoluje obsadit celý jízdní pruh, vedoucí jezdec zvedne levou ruku a zvedne ukazováček a palec a otáčením zápěstí nebo kýváním předloktí dává pokyn dalším jezdcům pro zařazení cik-cak do dvou řad formace.

Zúžení mezer mezi jezdci (formace je příliš dlouhá)
Pokud vedoucí jezdec potřebuje zkrátit rozestupy mezi jezdci ve formaci (obvykle po upozornění zadním jezdcem rádiem), dá pokyn pro zmenšení rozestupů zvednutím levé ruky a střídavým otevíráním a zavíráním prstů z pěsti a zpět.

Nebezpečí na silnici nebo v okolí silnice
Upozornění na nebezpečné věci nebo situace na silnici nebo v okolí silnice (kameny, písek, rozlitý olej, důležitou značku atd.) může dávat kdokoliv a kdykoliv ve formaci. Upozorňuje jezdce za ním na danou situaci nebo věc ukazováním rukou v daném směru. Jezdci za ním opakují signál
V našich podmínkách se řiďte především zdravým rozumem!
Jezdi bezpečně - neohrožuj sebe ani ostatní!


Podmínky v Čechách - co lze využít?
Pokud ostatní jedou v koloně stylem cik-cak (šachovnicová sestava), tak se zařaď, nepředjížděj ostatní a neměň svou pozici ve skupině.
1) Jízda v organizované skupině cik-cak s dostatečnými rozestupy je bezpečnější než jízda v houfu kde nikdo neví, kde má jet, jezdci často jedou přímo vedle sebe, což je v případě náhlé situace - např. auta v protisměru - situace velice nebezpečná. V našem případě nejedou nikdy dvě motorky přímo vedle sebe (zakázáno) a nejbližší motorka před Vámi jede v jiné části jízdního pruhu - nikoliv přímo před Vámi. Rozestupy zajišťují dostatečný manévrovací prostor. Pokud si někdo myslí, že jízda jeden za druhým natěsno je bezpečnější, tak je na velkém omylu.

2) Pravidla pro jízdu skupin vznikla v USA po řadě vážných nehod, kdy se ve většině případů stačil automobil nebo kamion "vtěsnat" při předjíždění mezi jednotlivě jedoucí hloučky motorkářů a náhlá situace vyvolala kolizi. Někteří řidiči (i u nás) považují za bezvadné zpestření předjíždět motorky tímto způsobem což v případě kompaktní skupiny bez velkých mezer, jde mnohem obtížněji a nebezpečné řidiče to odrazuje od předjíždění tímto způsobem.

3) Ja jasné, že pravidla skupinového ježdění vznikla především pro velké akce, kde jedou stovky motorek v těžkém provozu po mnoha proudových dálnicích USA. Je nesmysl dodržovat striktně pravidla jízdy ve skupině na úzkých okreskách naší země. To dá rozum. Ovšem stále platí, že jízda cik-cak je v případě skupiny bezpečnější než houf a rozhodně bezpečnější než houf s těsnými rozestupy nebo dokonce jízdou vedle sebe, což navíc odporuje pravidlům.

V zásadě vždy při jízdě musí velet zdravý rozum a momentální dopravní situace. Ovšem kdo se zúčastnil vyjížděk na velkých srazech, kde v jednom okamžiku vyjede na silnici několik set nebo tisíc motorek, pochopí, že pravidla mají v těchto případech něco do sebe a kdo podle nich neumí jezdit, ohrožuje sám sebe i ostatní účastníky... Nakonec i zkušenosti z tří sezón našich chapterů v ČR a z ježdění dalších klubů u nás (HOG) dávají zapravdu, že organizované skupinové ježdění je bezpečnější a pro účastníky provozu pohodlnější a výhodnější než chaotická jízda houfu motorek. V šachovnicové sestavě se cítí bezpečně i ti lidé, kteří ze zásady na “houfové” vyjížďky na srazech nejezdí.

Pokyny jezdcům (signály):
NASTARTUJTE MOTOR
Zvedněte levou nebo pravou paži vztyčte ukazováček a provádějte krouživý pohyb zápěstím.
U nás je celkem obvyklé, že vedoucí jezdec zatroubí a pokud uslyší krátká zatroubení za sebou, je jasné, že jsou všichni připravení k odjezdu. Pokud uslyší několik krátkých zatroubení rychle za sebou, tak to obvykle znamená, že někdo má nějaký problém. Je také možná domluva, že mu krátkým zatroubením dá zprávu že všichni jsou připravení k odjezdu.


ODBOČENÍ VLEVO
Zvedněte propnutou levou paži horizontálně.

Tento signál se zdá být v době blinkrů zbytečný ale ve skutečnosti je velmi užitečný, protože pokud se jede trošku těsnější formace, nemusí být ukazatel směru zrovna dobře vidět. Navíc lidi často koukají jinam a prostě z praxe víme, že není od věci ukázat, že se bude odbočovat.


ODBOČENÍ VPRAVO
Zvedněte levou paži horizontálně, předloktí vzpažte vertikálně vzhůru.

Je to stejná situace jako v předchozím případě ale obvykle je potřeba před odbočováním přibrzdit a pravou ruku nechat na heftu. Proto je zavedený tento signál a je dobré o něm vědět, i když se používá minimálně.


POZOR NEBEZPEČÍ - NEBEZPEČNÉ AUTO V PROTISMĚRU
Zvedněte levou paži vzhůru pod úhlem 45 st., loket ohněte o 90 st. a ukažte několikrát směrem doprava nad helmou.

Tento signál se v USA používá i pro nebezpečí napravo, pokud není možné uvolnit pravou ruku z řídítka. U nás je zavedený pro obecné nebezpečí v protisměru zejména a jezdci by měli být připravení stáhnout se doprava pokud to bude nutné. Typické použití je v případě, že se jede po užší silnici a proti jede kamion, který obvykle nejede jen na své půlce silnice.

JEDNA ŘADA - JEĎTE ZA SEBOU V JEDNÉ ŘADÉ
Zvedněte levou paži nad helmu s prsty zvednutými vzhůru To oznamuje, že vedoucí jezdec chce seřadit kolonu do jedné řady Obvykle se používá z bezpečnostních důvodů - úzká silnice ap.

Obvykle to jezdci pochopí a změní jízdu z formace do jedné řady (víceméně) automaticky, když se silnice změní na úzkou okresku nebo začnou serpentiny apod. Ale pro jistotu tady je tento signál.


NEBEZPEČÍ VLEVO
Zvedněte levou paži pod úhlem 45 stupňů a ukažte na nebezpečné místo. .

Tohle je častý signál a je velmi užitečný. Nedává ho jen vedoucí jezdec ale jezdci si ho mají předávat dál a ukazovat těm za nimi, že na silnici něco je apod...NEBEZPEČÍ VPRAVO
Zvedněte pravou paži pod úhlem 45 stupňů a ukažte na nebezpečné místo.

Podobný signál jako v předchozím případě. Pokud uvidíte že vpravo se válí utržený výfuk, ukažte na něj ostatním. Pokud to situace vyžaduje, je někdy lepší ukázat levou rukou jakoby pod sebe než pouštět řídítka pravou rukou.


ZPOMALTE
Zvedněte levou paži pod úhlem 45 st.a kmitejte dlaní nahoru a dolů.

Tohle je normální a známý pokyn, na který reagují i auta v protisměru, pokud jim chcete dát najevo, že jste viděli třeba radar apod.ZASTAVTE
Zvedněte levou paži pod úhlem 45 st.a střídavě zavírejte ruku v pěst.

Tento pokyn se u nás moc nepoužívá. Obvykle všichni vidí, že se zastavuje. Ale může se hodit.
ROZDĚLTE SE - JEDEME VE FORMACI CIK-CAK
Zvedněte levou paži vzhůru a zvedněte prsty "na paroháče" :-))) To oznamuje, že je bezpečný návrat do standardní dvouřadé formace.

Tento pokyn se dává několika způsoby, tohle je jedna z možností. Obvykle ale jezdci poznají, že je široká silnice a instinktivně zaujmou cik cak polohy ve formaci. Pokud někdo nechápe a jede ve stopě toho před sebou, tak ho prostě zkuste dojet opatrně zezadu a zaujměte tu volnou pozici ale opatrně a je lepší, když mu to dáte nějak najevo, že tam jedete. Ideální je, když třeba někdo z formace vypadne, když jezdec vpředu ukáže tomu za sebou, že o něm ví a aby se zařadil na vypadlé místo. Pak je jistota, že se nestane malér. Vždycky se řada doplňuje zezadu a ne nebezpečným křižováním.
SEVŘETE FORMACI
Zvedněte levou paži a opakovaně s ní hmitejte nahoru a dolů. To oznamuje, že vedoucí jezdec chce motocykly v koloně seřadit co nejblíže k sobě, protože je kolona moc roztažená a auta se pokouší najíždět do volných míst apod.

Obdobou pokynu může být natažení levé ruky dolů a mávání směrem dopředu a případně doplněné o ukázání prstem na pomyslné místo ve formaci, aby lidi pochopili, že se mají dotáhnout.


VYNADAT NĚKOMU
Zvedněte levou paži vzhůru s loktem ohnutým o 90 st. Opatrně zvedněte prostředníček.To jednoznačně oznamuje vaši nespokojenost třeba s plechovkářem a jeho způsobem jízdy. POZNÁMKA: nedoporučuje se provádět pokud jedete sami !! :-)))

Poznámka II - a už vůbec nedoporučujeme tento pokyn používat v Itálii :-)))

s díky převzato z www.cruisers.cz na doporučení od Bada

 

 

 

 

MOTOBATERIE

Jarní resuscitace

 

Jaro je za dveřmi a ty nedočkavě vyhlížíš první slunečné dny, abys znovu vyjel se svou kráskou. Jen nesmíš zapomenout, že vyjet můžeš teprve po nastartování. A jak nastartuješ, když jsi po zimě nevěnoval dost pozornosti vydechlé baterii? Pár tipů jak ji oživit máš zde.

 

Doplnit vodu

Není asi nutno zdůrazňovat, že následující pokyny platí jen pro klasické elektrolytové baterie. Dnes čím dál běžnější gelové nic takového nevyžadují, to je jasné. Tak tedy pro „klasiky“: Dolej výhtradně destilovanou vodou množství chybějící do horní rysky. Používání kondenzované vody ze sušičky prádla ti sice ušetří pár korun, ale stopové prvky pracích prostředků mohou elektrolyt znehodnotit natolik, že baterku budeš moci odepsat dříve, než by bylo nutné. Takže výsledkem nebude úspora, ale ztráta.

 

Utáhnout svorky

Drátěným kartáčem odstraň zbytky solí a prachový povlak kontaktů, poté je dobré zastříknout je Konkorem. Při dotahování svorek dej pozor, abys nestrhl závit přílišným dotažením. Kontakty jsou z měkké mědi a stržení závitu je zbytečná komplikace. Pečlivé očištění kabelů zajišťuje maximální průchod proudu, se znečištěnými styčnými plochami vzrůstá odpor. Při odšroubování kontaktů začni vždy s minusovým pólem, připojování se tedy děje opačně. Jinak hrozí nebezpečí zkratu, když náhodou škrtneš šroubovákem o rám nebo plechový kastlík baterie. Opravdu velkou smůlou by bylo případné připečení volných fousů roztřepaného drátu a následné zničení baterky.

 

Opatrně dobít

Při dobíjení nech krytky článků otevřené a nezapomeň větrat – vznikají plyny. Nabíjecí proud je u zcela vybité baterie nejdříve malý a teprve v průběhu dobíjení vzrůstá. Doba dobíjení je odvislá od kapacity baterie a velikosti proudu – vycházet je možno z jednoduchého pravidla: lepší dobíjet dlouho nízkým proudem, než naopak. Moderní nabíječky umí zvolit optimální kombinaci a hlídají celý průběh spolehlivě, ale ani starší přístroje nedovolí baterii „přebít“. Odpovídající okamžik je možné rozpoznat podle silné tvorby plynů. Přibližný čas zjistíme, vydělíme-li kapacitu velikostí dobíjecího proudu (např. 14 Ah ku 1A = 14 hod). Je ale nutno počítat s tím, že to bude méně, protože jak jsme řekli, proud vzrůstá v průběhu dobíjení a baterie taky nebyla na začátku asi úplně prázdná.

 

Kapacita baterie

Je baterka v několika dnech po dobití zase mrtvá? Pak má nějaký defekt a musíš koupit novou. To se děje zhruba každé 2-3 roky, někdy i dříve. Pokud starší baterii necháš omylem úplně vyběhnout (třeba když zapomeneš vypnout světlo), pak je s ní s největší pravděpodobností ámen. Také tzv. ztratné proudy, které vznikají při zněčistění a zaolejování baterie, ji trvale vybíjejí a tím jí škodí. Udržuj ji tedy v čistotě, nejlíp zakrytovanou.

 

Bezúdržbové baterie

To je věc názoru: výrobci i prodejci zdůrazňují podstatně větší komfort, jejich ceny tomu ovšem přizvukují. Navíc startovací odběr je největší položkou a klade na baterku největší nároky a právě tady si klasické elektrolytové stojí líp než bezúdržbovky. Jejich nevýhodou je taky to, že když zjistíte její slábnutí, nedoleje te ji, protože jednoduše není jak – chybí jakékoli otvory, krom odvzdušnění. Přitom nikdo negarantuje, že by tyto baterie měly sloužit déle. Samostatnou kapitolou jsou gelovky, vyvinuté speciálně pro motorky. Tam je slibována větší kapacita při menších rozměrech, díky pokročilé technologii a materiálům, blablabla...Informace o jejich kapacitě a způsobu dobíjení je nutno pečlivě přečíst již při koupi, nabíjet je na normálních nabíječkách totiž nelze.

 

-skr-