Připravované akce    

Akce Velkého  gangu

 

v případě nezměrné touhy po aktuálních informacích směřujte své dotazy na:  jvhavran@centrum.cz  

 

 

 

Akce Kudrna

(8. května 2019)
 


 
 
Akce je plánována na 1.červen 2019 více info Kubrt

 

     
     

 


Akce MaxíkVozík

Vážení přátelé!
Na tomto místě jste si uvykli nacházet pozvánky a informace, týkající se akcí Velkého gangu. Akcí ve smyslu setkání, výletů, opulentních žranic nebo bohapustých ožrávaček. Nyní však vězte, že tento článeček nezve vás k vyjížďce či posezení, nýbrž má smysl a účel nesrovnatelně bohulibější. Tím účelem je pomoci jednomu z nás. Pomoci mu lépe se vyrovnat s jeho nelehkým údělem.
Náš kamarád Maxík Tomšíček, takto brácha Pavla "Držmíška" a bratránek Kubrtův, je vlivem své fyzické dysfunkce od dětství upoután na invalidní vozík. Před časem začal spolupracovat s ústavem v Tloskově, kdy tamější odborníci se zasloužili o to, že Maxík v poslední době udělal veliké pokroky v sociálním začleňování do společnosti. Jedním z důvodů této změny k lepšímu je i skutečnost, že v Tloskově Maxíkovi půjčují ústavní vozík na elektrický pohon. Tento vozík však Maxík musí před odjezdem domů vrátit a dál používat svůj starý vozík takříkajíc na ruční pohon. No a v tom je právě onen kámen úrazu!
Na různé žádosti, přímluvy a lékařské zprávy o prospěšnosti elektrického vozíku, schopného překonávat mnohem výraznější terénní překážky a vzdálenosti a významnou měrou tak přispět k sociálnímu začlenění postiženého Maxíka odpověděla kterási kancelářská krysa jedné nejmenované "zdravotní pojišťovny", že pacientovi jde právě o řešení sociálního aspektu jeho strádání, nikoli zdravotního, jinými slovy, ruce má přece zdravé, tak ať si za kamarády doručkuje! Oni jsou přece ZDRAVOTNÍ pojišťovna! No nic, na každou svini se v pekle voda vaří...

Proto se Maxík odvážil vás ústy níže podepsaných poprosit o jakoukoliv finanční výpomoc, ať už libovolnou formou či způsobem, protože elektrický invalidní vozík není úplně nejlevnější záležitost a pojišťovna, jak výše uvedeno, nedá ani floka. V příloze je mj. zálohová faktura od výrobce vozíku, že v základní verzi se jedná o cenu ve výši 80.000,-Kč. Všechny potřebné údaje jsou uvedeny ve zmíněné příloze, nebo je na požádání ráda poskytne Martina Kubrtová.

Co myslíte, kamarádi, pomůžeme Maxíkovi? Za něho, za iniciátory této prosby Martinu a Míru i za sebe vám předem ze srdce děkuji.


                                                                           Martina Kubrtová, Míra fon Pečice, Havran

 

 

 

 PODĚKOVÁNÍ

 Dobrý den, rádi bychom Vám poděkovali za poskytnuté finanční dary na zakoupení elektrického invalidního vozíku pro Maxíka Tomšíčka. Velice oceňujeme tento přístup a jsme rádi, že dnes ještě existují lidé, kteří jsou ochotni přispět na dobrou věc člověku, který nemá jinou možnost. Maxík nakonec v prosinci dostal přidělen starší vozík po jiném pacientovi. Zkoušeli jsme ještě použít vybrané peníze na doplatek, aby byl přidělený vozík vyměněn za nový. Bohužel tato varianta nebyla možná. Zůstal mu tedy starší vozík. Z peněz si k němu zakoupil doplňky. Vzhledem k tomu, že Maxíkovi již dávno dosloužil i ruční mechanický vozík a pojišťovna mu po přidělení elektrického, peníze na ruční neuvolní, za vybrané peníze zakoupíme tento vozík, zase od firmy Meyra, u které jsou peníze stále složené na účtu. Vozík se momentálně pro Maxíka vyrábí v Německu. Po té si ho vyzkouší a rozhodne se, který pro něj bude nejvhodnější. Cena je cca kolem 30.000,-Kč. Je to už opravdu kvalitní odlehčený vozík, i vzhledem k Maxíkově váze. Snad mu bude dlouho dobře sloužit. Pokud by ještě nějaké peníze zbyly, použili bychom je na úhradu např. internetu apod. Na tyto věci totiž Maxíkovi po úhradě poplatků za bydlení a stravu v ústavu a za léky nezbývá. Vše doplácí jeho matka. Doufám, že s tímto použitím Vašich finančních darů budete souhlasit. Mohu slíbit, že opravdu nebudou použity pro nikoho jiného než Maxíka. Na to, co si nemůže dovolit ze svých příjmů.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme za Vámi poskytnuté finanční dary

Maxmilián Tomšíček, Anna Tomšíčková

 

V Příbrami 29. 1. 2016